Hitaveita Egilsstaða og Fella

Einhleypingi 1, 700 Egilsstaðir - hef@hef.is - 4 700 780 - kt. 470605-1110

bilanasimi

loftgaedi

 • Mynd 1
 • image2
 • image3
 • image4
 • image5
 • image6
 • image7
 • image8
 • image9
 • Urriðavatn
 • image11
 • image12
 • image13
 • image14
Previous Next

Egilsstaðir

EGS

Rauntölur úr eftirlitskerfi HEF

Tími:
Veðurstöð við Tjarnarbraut:
Hitastig: 7,5 °C Jafngildishiti: 7,3 °C
.
Hitaveita
.
Urridavatn: Dæling
Rennsli frá Urriðavatni: 38,8 l/s
Miðlunartankur Valgerðarstaðaás - hæð: 9,6 m
Hitastig vatns: 75,2 °C
Kyndistöð
Rennsli í Fellabæ: 5,8 l/s
Rennsli á Egilsstaði: 32,9 l/s
Hitastig vatns: 75,2 °C
Tjarnarbraut
Hitastig vatns: 74,2 °C
Vatnsþrýstingur: 5,2 bör
Brekkusel
Þrýstingur: 4,6 bör
Miðhúsaveita
Þrýstingur: 6 bör
Vallaveita
Hamragerði: Vatnsþrýstingur: 9,5 bör
Rennsli: 6,2 l/s
Kaldá: Hitastig vatns: 68,2 °C
Vatnsþrýstingur: 6,8 bör
Einarsstaðir: Vatnsþrýstingur: 7,2 bör
.
Vatnsveita
Köldukvíslarveita
Hitastig vatns (K): 4 °C
Hitastig vatns, Tankur: 3 °C
Dæling: 22,8 l/s
Vatnstankur: Selöxl
Hæð í miðlunartanki: 5,8 m
Hitastig vatns: 4 °C
pH gildi vatns: 7 pH
Leiðni vatns: 56,7 yS
Vatnsþrýstingur Tjarnarbraut: 5,7 bör
Vatnsþrýstingur Fellabæ: 4,5 bör

 

 

1447925727 kortasja

Heilræði

Stórir sólbekkir, þétt upp að ofni, draga úr því að varmi dreifist um herbergi og geta valdið því að lofthitastýrður ofnloki loki fyrir innrennsli til ofns.

Æskilegur bakrásarhiti að sumarlagi er ekki hærri en 22-25°C.

Lofthitastýrðir ofnlokar draga sjálfkrafa úr rennsli til ofna ef herbergishiti hækkar vegna ókeypis varma.

Á vatnshitastýrðum ofnlokum þarf að lækka stillingu handvirkt, ekki stjórna hita með svalahurð.

Það er eðlilegt að ofnar séu kaldir ef mikill ókeypis varmi er í herberginu.

Ef hitakerfi er ekki jafnvægisstillt veldur það auknum sveiflum á herbergishita og ónákvæmni í hitastýringu.

Ef hitakerfi er jafnvægisstillt veitir það þægindi og vellíðan.

Óstillt hitakerfi veldur hækkun á hitakostnaði.

Nauðsynlegt er að íbúar geti stjórnað innihita eftir óskum um kjörhita.

Ef handvirkir ofnlokar eru á hitakerfinu borgar sig að endurnýja þá og setja nýja lofthitastýrða ofnloka.

Grunnurinn að því að hitakerfi uppfylli þau tvö megin hlutverk sín, að skapa þægilegan innihita og halda kostnaði í lagmarki er að það sé jafnvægisstillt.

Útloftun er nauðsynleg, síloftun er sóun.  Hagkvæmast er að lofta vel út í skamman tíma.  Hálfopnir gluggar allan sólarhringinn stuðla að óþarfa loftskiptum sem verður að mæta með aukinni hitun. Það er gott að hafa örlitla rifu á svefnhergisglugga, en þá þarf að tryggja að ofn hitni ekki að

...

Stjórnun herbergishita með svalahurð og gluggum er sóun.  Ofnlokar eiga að viðhalda jöfnum og þægilegum hita í herberginu.

Hávaði í ofnlokum stafar af óstilltu hitakerfi.

Æskilegur bakrásarhiti að vetrarlagi er ekki hærri en 30-35°C.

Breyta þarf stillingum vatnshitastýrðra ofnloka eftir því sem útihiti breytist.

Gluggatjöld hindra loftstreymi frá ofnum og geta "gabbað" lofthitastýrðan ofnloka til að loka fyrir hitun áður en herbergishiti er nægur.

Forðast skal að loka af hitanema með húsgögnum eða gluggatjöldum.

Látið fagmann um að stilla ofnakerfið.

Það er eðlilegt að lofta út í 10-15 mín. eftir böð, eldamennsku og á morgnana.